Jako Spółka realizująca własne projekty deweloperskie, poszukujemy gruntów pod przyszłe inwestycje, a także poszukujemy nieruchomości dla naszych klientów.